STARŠOVSTVO
 

Staršovstvo je správní orgán sboru, který řídí život a provoz sboru a odpovídá za něj. Mandát člena staršovstva je šestiletý, členové jsou voleni sborovým shromážděním, v našem sboru polovina staršovstva jednou za tři roky. Virilním (nevoleným) členem staršovstva je farář a farářka. Volených členů má staršovstvo 12.
 
Členové staršovstva (po volbě 26. 3. 2023):
Jiří Pellar (kurátor), Jiří Andrýs, Petr Kubát, Kateřina Krylová, Šimona Šimonová, Miloš Branda, Libuše Ježková, Vojtěch Esterle, Martin Zetek, Ondřej Souček, Martin Jeřábek, Monika Kvochová, Kristýna Kupfová (farářka) a Tomáš Vítek (farář).
 
Statutárními zástupci sboru jsou:
farář Tomáš Vítek a kurátor Jiří Pellar