Věříme v Ježíše Krista. Máme zkušenost s tím, že láska je silnější než nenávist, život je silnější než smrt. Scházíme se v kostele "u soudu". Ale věříme, že naším úkolem zde na světě není lidi soudit, nýbrž milovat. Patříme do Českobratrské církve evangelické.

 

Důležité je, že zde zůstává prostor setkávání. Lidé ve sboru nadále poskytují sobě navzájem i hostům možnost svobodného vyjádření myšlenek a názorů, bez cenzury a s respektem k názorům druhého. (kurátor Jiří Pellar, Výroční zpráva 2022)