Evangelíci v Hradci Králové

Jsme křesťanské společenství, které je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v evangelickém kostele (u soudu) každou neděli v 9:00. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.
 

KAM JDEME

Usilujeme být otevřeným společenstvím, kde lidé sdílejí svou radost a zájem o křesťanský život. Vzájemně se chceme podporovat i v náročných životních situacích. Navazujeme na biblicko-protestantský výklad života.
 

KDE JSME SE VZALI

Evangelický sbor v Hradci Králové vznikl 14. 6. 1920 spojením kalvinistů a luteránů, kteří ve městě působili od konce devatenáctého století. Mateřský sbor v Černilově byl založen v roce 1784. Chrám a fara u soudu byly postaveny v roce 1912. Husův dům na Kavčím plácku (dříve Luterův ústav) byl postaven o rok později. Historii popisuje podrobně kniha vydaná ke stému výročí samostatného sboru, kterou je možno koupit.
 

SPOLEČENSTVÍ

V současnosti jsou u nás zastoupeny všechny generace. Kromě nedělních bohoslužeb se v týdnu konají setkání dětí, mládeže i dospělých, pořádáme i několik letních akcí. Sbor má v matrice 430 lidí. V době po covidu navštěvuje bohoslužby průměrně 50 lidí. Aktivně sbor podporuje 135 lidí nad 18 let a zhruba 30 lidí do 18 let. V čele sboru stojí 14 členné staršovstvo, které se zpravidla po 3 letech obměňuje. Díky covidu jsme se naučili streamovat bohoslužby a setkávat se ve videokonferencích.
 

DIAKONIE

Podporujeme pravidelně charitativní služby působící na území města Hradec Králové (Charita HK - domov pro matku a dítě, azylový dům, hospicová péče), zařízení sociální služby v našem kraji (DD Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem, Pobytové zařízení Betanie Diakonie ČCE v Náchodě, Hospic Charita Červený Kostelec), ale i vzdálenější (Hospic Citadela Diakonie Valašské Meziříčí, Středisko pro sluchově postižené Diakonie ČCE, Zdravotní klaun). V současnosti jsme partnerem Speciální škole Diakonie ČCE v Hradci Králové sídlící v Hradecké ulici.
 

KULTURA

Od roku 1993 pořádáme předvánoční hudební akci Adventní zpívání, při níž jsme spolupracovali s celou řadou místních pěveckých sborů i jiných muzikantských formací. V současnosti u nás nejčastěji koncertují: Hradecké komorní tucteto, Královéhradecký komorní orchestr, Vokální harmonie, Smíšený sbor Jitro a ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. Tuto akci podporuje pravidelně Statutární město Hradec Králové. Během normálního roku se u nás v kostele koná až 15 koncertů.