Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové
Nezvalova 529/1, 500 03 Hradec Králové

farář Mgr. Tomáš Vítek, tel.: 604 749 919, tvitek001@gmail.com
kurátor PhDr. Jiří Pellar,  tel.: 724 034 003, jiri.pellar@seznam.cz
farářka Mgr. Kristýna Kupfová, tel.: 777 238 590, krkupf@gmail.com
tel.: 604 369 498 kancelář sboru
(ekonomka Ing. Daniela Faltejsková přítomna v pondělí a ve středu 9-12h)
e-mail kancelář: hradec-kralove@evangnet.cz
web: https://hradec-kralove.evangnet.cz
youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCWvQ2RLimimK008t63pz_rg

qr_sbirka_HK

IČO 48144291
číslo bankovního účtu: 161617335/0300
 

najdi v mapě

 
Stručné kontaktní informace o službě církve:
ROZHOVOR - kontaktovat faráře či farářku můžete na níže uvedených kontaktech kdykoli (9-19h), rozhovory s farářem probíhají individuálně po předchozí dohodě a podléhají zákonné mlčenlivosti (lidově řečeno: zpovědnímu tajemství).
KŘEST - nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu. Křest dětí předpokládá aktivní, reflektovanou víru a křest alespoň u jednoho z rodičů. Křest dospělého předpokládá osobní přípravu, vyznání křesťanské víry a zapojení do společenství církve.
SVATBA - nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu (4-5 setkání). Pro církevní svatební obřad není nutná církevní příslušnost, ale předpokládá se zájem o duchovní rozměr sňatku, reflektovaná víra alespoň u jednoho snoubence a u druhého alespoň vstřícnost. Záměr "mít hezčí a důstojnější obřad než s úředníkem" je málo.
POHŘEB - sjednávejte termín rozloučení nejprve s farářem a pak teprve s pohřební službou, abychom nalezli vhodný volný termín. Obřad nepředpokládá nutně církevní příslušnost zemřelého, nýbrž je službou pozůstalým.
 
PODROBNĚJŠÍ INFO KE KŘTU, SVATBĚ A POHŘBU