HISTORIE SBORU


V roce 1781 se k povoleným evangelickým vyznáním nepřihlásil v Hradci Králové nikdo. Zbytky evangelíků v širším okolí se seskupily v Černilově do sborů augsburského a helvetského vyznání a do sboru h.v. v Klášteře n.Dědinou. Farář a.v. Karel Eduard Lány z Černilova zřizuje v roce 1883 na Kavčím plácku pension pro evangelické studenty "Lutherův ústav", kde se 11. listopadu konají první veřejné evangelické bohoslužby. V roce 1896 bylo rozhodnuto zřídit kazatelskou stanici černilovského sboru h.v. a první bohoslužby se konaly v září toho roku v Klicperově ul. č. 19. V roce 1905 bylo zakoupeno stavební místo pro stavbu evangelického kostela h.v., na němž je pro úsporu nákladů v prvních letech pěstován oves. Do roku 1910 probíhají jednání o možnostech výstavby. Po složitých jednáních zvítězil návrh na výstavbu kostela podle plánů architekta Oldřicha Lisky. Bez sbírky mezi evangelíky ve Švýcarsku (Reute-Appenzell) by nemohl být kostel v této době postaven. 7. července 1912 byl kostel posvěcen superintendentem Čeňkem Duškem z Kolína. 
 
Na místě menší budovy "Lutherova ústavu" byla evangelickou církví a.v. postavena v letech 1913-1914 nová, majestátní budova podle návrhu stavitele Václava Rejchla. Před blížícím se rokem 1915 (500. výročí upálení Jana Husa) byla budova přejmenována na "Husův dům".
 
Farní sbor v Hradci Králové byl prohlášen samostatným 14. června 1920. Vznikl sloučením dosavadní kazatelské stanice církve reformované a filiálního sboru církve augsburské, které měly mateřské sbory v Černilově. Sbor čítal 956 členů.
 
Prvním farářem sboru se stal Adolf Novotný. Velkou péči věnoval Nedělní škole a sdružení mládeže. Této činnosti měl sloužit i nově vybudovaný Letní tábor Komenského v Bělči n.Orlicí. V roce 1925 přijímá farář Novotný úkol tajemníka Svazu nedělních škol a v hradeckém sboru si ponechává místo druhého faráře do roku 1935. Na místo prvního faráře byl zvolen v roce 1925 Štěpán Šoltész. V roce 1940 přichází farář PhDr. Jan Amos Pellar, který zde působí do svého úmrtí 2.2.1982. Dr. Pellar byl v letech 1951-79 seniorem Královéhradeckého seniorátu a dlouhá léta předsedou Evangelického díla. V letech 1982-84 byl sbor administrován. Byla provedena rekonstrukce fary, v jejímž přízemí byla zřízena sborová místnost s příslušenstvím. Od roku 1984 byl farářem sboru ThDr. Pavel Otter. Za jeho působnosti připadly do majetku sboru dvě význmné nemovitosti: "Husův dům" na Kavčím plácku a činžovní dům ve Švehlově ulici. Sborové nemovitosti procházejí významnou rekonstrukcí. K 1. 10. 2010 odchází do důchodu a farářem se stává Mgr. Štěpán Brodský. Ten odchází k 1. 10. 2015 do služby v Diakonii ČCE v Praze. V roce 2015 přichází farář Tomáš Vítek a v roce 2019 pak druhá farářka Kristýna Kupfová.
 
00 20 21 22