Události

Co se dělo, děje a dít bude.

K opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020

Vážení a milí,

v příloze posílám vyjádření SR k opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu náboženských akcí, kde se současně sejde 100 a více lidí.

Tzv. mimořádné opatření nezavazuje zjevně náš sbor zatím k žádným speciálním reakcím, k rušení bohoslužeb či setkání v týdnu. Bude-li třeba k nějakým hygienickým opatřením přistoupit o Velikonocích, kdy bude vysluhována sv. večeře Páně, vyhodnotíme cca za 3 týdny.

Uklizečka pravidelně - a nyní ještě se zvýšenou pečlivostí - omývá všechny stykové plochy v kostele a na faře savem. My ostatní se můžeme pomodlit, aby zdravotníci a všichni, kdo pečují o druhé, měli dost sil, a abychom se my občané dokázali rozhodnout, že budeme k sobě ohleduplní, ale nepodlehneme strachu.

Číst celý článek »

sborová neděle 8. 3. 2020

Rodinná neděle 23. 2. a bowling

Modlitební ekumenické setkání 9. 1. 2020

3králový koncert v neděli 5. 1. 2020

Stužobraní 26. 11. 2019 od 17h

Křesťanský bál 18. 1. 2020

Adventní zpívání 2019

přednáška o sochařce Marii Uchytilové čtvrtek 7. 11. 2019

Instalační bohoslužby 10. 11. 2019 od 14h