Události

Co se dělo, děje a dít bude.

Světový den modliteb

Dne 4. 3. 2011 jsme měli příležitost sejít se ku příležitosti světového dne modliteb. Program na tento den pravidelně připravují ženy z různých církví různých zemí světa. Tentokrát to bylo z Chille.

Číst celý článek »

Zprávy pro výroční sborové shromáždění 2011

V přiloženém souboru Vám přinášíme zprávy o životě sboru v roce 2010, takto budou přeloženy sborovému shromáždění 20. 3. 2011. Shromáždění bude volební, na pořadu je volba poloviny staršovstva.

Sborové odpoledne s hostem 5. 2. 2011

Srdečně vás zveme na sborové odpoledne s hostem. Čas od času je ve sboru nabízeno setkání, které je primárně určeno pro nejstarší generaci a to ani ne tak tématem, jako především skutečností, že tato generace je často přehlížena. Zatímco mladí si vyrazí na hory, za lyžovačkou nebo do kina. Nejstarší často zůstávají doma. Proto jim nabízíme toto sektání a zároveň na něj zveme opravdu všechny, protože nikdo, ani žádná věková skupina, nechce být sám. Setkání má svůj zajímavý program. Budete srdečně vítáni, přijďte.

Číst celý článek »

Biblická hodina s hostem, farářkou Danielou Brodskou, cestování po Laosu

Je zvykem, že si na setkáních v týdnu čas od času vyprávíme o tom, kde kdo cestoval a co tam poznal. Není to jen tak obyčejná cestopisná přednáška s promítáním. I když cestujeme, jsme pořád křesťané a jako křesťané vnímáme i cizí svět. Nejen víra, ale i křesťanská evropská kultura je v nás pevně zakořeněna (někdy pevněji, než si vůbec připouštíme).

Dne 6. 1. 2011 nám od 17:00 bude vyprávět farářka Daniela Brodská o svém cestování do daleké asijské země Laosu.

Srdečně vás zveme.

Číslo účtu sboru

Kdysi náš sbor užíval dva bankovní účty. Od 1. 1. 2011 sbor užívá pouze účet u ČSOB číslo 161617335/0300. Omlouváme se vám za potíže, které jsme vám redukcí sborových účtů, způsobili.

Alianční týden modliteb

V týdnu od 9. do 16. ledna oslavíme tzv. alianční týden modliteb. Je to týden ekumenických setkání v různých církevních společnenstvích v našem městě.

Ekumena je zajímavá věc. Je to příležitost potkávat se s křesťany, kteří projevují svou víru trochu jinak než my.

Spouštíme nový web

Milí členové a přátelé farního sboru ČCE v Hradci Králové,

od 1.1. 2011 pro vás spouštíme nové webové stránky sboru. Nejde o velikou revoluci pro vás, snad jen v tom, že bychom vám rádi na našich stránkách nabídli kompletní všeobecnou informaci o práci a životě sboru. Tu najdete v menu v hlavičce stránek. Menu s názvem články a příspěvky vás pak zavede do sekce, kde se budete moci aktuálně i achrivně a především rozsáhleji začíst do produkce práce sboru, stáhnout sborové dopisy atp.

Změna stránek souvisí spíše s ovládáním a editací. Nyní stránky nabízejí i možnost práce editorů, pokud by vás taková práce lákala, neváhejte se ozvat. Můžete se stát například editorem práce s mládeží nebo pro jinou oblast.

Stránky vytváříme za běhu, prosíme tedy o trpělivost.