Ke stažení

Cokoli ke stažení

Adventní sborový dopis - prosinec 2015

Sborový dopis s pozvánkami na předvánoční bohoslužby, setkání a koncerty. Dopis obsahuje přání pro všechny členy i přátele sboru.

Adventní zpívání 2015

Leták Jeronýmovy jednoty 2013

Materiály nedělní školy 2012/2013

Přípravy ve čtyřech dílech ke stažení.

Zvukový záznam pašijního příběhu

Zvukový záznam pašijního příběhu podle Matouše.

 

V podání členů FS ČCE v Hradci Králové, podle ekumenického překladu.

Služby při bohoslužbách

V přiloženém souboru najdete přehled povinností a úkolů služby při bohoslužbách. Děkujeme Vám za to, že tuto službu na sebe berete.

Domovní řád Švehlova

Staršovstvo sbou odsouhlasilo domovní řád pro dům na Šehlově ulici.

Pro nedělní školu 2011-12

Průvodce pro učitele a pracovní listy pro děti k nahlédnutí.