Kázání

28. 12. 2010

Biblické čtení: Žd 2,10-18; Text kázání: Mt 2, 13-23;

Číst celý článek »

Kázání 14.11.2010

14.11.2o1o

Biblické čtení: Ez 34,11-16; Lk 15,3-7

Text kázání: J 10,11-16

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.

Číst celý článek »