Kázání

Petr se pere s Ježíšem (Mk 8,29-34 neděle 11. 02. 2018 HK)

O božích služebnících (kázání ze 7. 1. 2018)

Nevzdá to. To

Číst celý článek »

O čem je řeč, Martine Luthere? (kázání z 22. 10. 2017)

  • Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny.

Číst celý článek »

Smiluji sem nad kým se smiluji... (kázání z 20. 8. 2017)

Je to nespravedlivé? Máme být na tom raději všichni stejně?

Číst celý článek »

Šetřte jedni druhé... (kázání z 26. 3. 2017)

Proto klidně nakupujme na internetu a pracujme na dálku a vzdělávejme se elektronicky… ale když jde o víru a o církev, neopouštějme jeden druhého. Pomáhejme si vzájemným povzbuzováním a laskavým napomínáním. Věřte tomu, že mnozí lidé by se nedopustili hříchu – včetně fatálních životních chyb – kdyby se o ně někdo víc zajímal. 

Námořníci a hospodáři... 1. Kor 4, 1-5 (z neděle 11. 12. 2016)

Bůh nás poslal zvěstovat evangelium na jeviště divadla, do kterého si nikdo nechce koupit lístek. Jsme jako něco, co každý rád obejde a přitom na to civí jako na nehodu na ulici. Jsme ti, kteří nikam úplně nezapadnou. Vy jste si jistí sami sebou, ale my žijeme uprostřed slabostí a nejistoty. Vy můžete být druhými oceňováni a chváleni, ale s námi zametou – my se jen tak tak protloukáme.

Číst celý článek »

Chválit... (Záznam bohoslužeb ze 14. 8. 2016)

ŽALM 147 (1-3.10-11)

Haleluja!

Co dělat? Dobrá věc je chválit a zpívat našemu Bohu.

Chvála je rozkošná a taky trochu bláznivá mezi Čechy, ale je na místě.

On obnovuje rozbořené vztahy ve společenství lidí.

On sbírá sobě ztracené a dává jim se opět najít.

On sceluje srdce roztřískaná na milion kousků.

On obvazuje rány, které tím vznikly.

On utahuje obvaz, aby to, co bylo dáno dohromady, pevně drželo.

On nemá rád velké lidské řeči, jak jsme prý silní a na co prý máme.

On má rád chválu a úctu a ty, kdo doufají v jeho uzdravující moc.

Haleluja!

Číst celý článek »

Sami máme málo (záznam bohoslužeb z 10. 7. 2016)

  • 35Když už čas pokročil, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: „Toto místo je pusté a je už pozdě. 36Propusť je, ať si jdou do okolních dvorů a vesnic nakoupit něco k jídlu.“ 

Číst celý článek »

Měl na něj čas. (Z neděle 12. 6. 2016)

Kázání na text Lukáš 19, 1-10

Číst celý článek »