Odrost

Odrost je setkávání střední generace. Probíhá zpravidla v úterý (čtrnáctidenně - liché týdny).

Odrost má zatím vlastní stránky.