Aktuálně

(podrobný přehled všech setkání ve sboru vždy ve sborovém zpravodaji na příslušný měsíc)Informace ze sboru ze 17. 4. a pobožnost na neděli 19. 4.Výběr velikonočních písní v podání našich varhan od Vojty EsterlehoSlovo na každý den a další nahrávky na www.e-cirkev.czVítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové.Jsme společenství, které se hlásí ke křesťanství a je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v evangelickém kostele (u soudu) každou neděli v 9:00. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách a potřebách sboru.Faráře můžete vyhledat na uvedených telefonických či elektronických kontaktech. Informace o zpracování osobních údajů.