Technická komise

Technická komise je poradní skupina staršovstva, která připravuje a má v odpovědnosti věci kolem péče o nemovitosti sboru. Je úkolována staršovstvem a jemu předkládá své návrhy. Členy komise jsou: farář, Petr Kubát, Jiří Andrýs, Martin Novák, František Tluka, Josef Valc.

Komise zasedá příležitostně.