Křesťanská služba

Snažíme se mapovat situaci členů sboru, pečovat o vztahy ve sboru a zajistit službu potřebným sestrám a bratřím, kteří jsou staří, osamělí, nemocní, nemohoucí, lidem, kteří se ocitli na okraji sboru či v těžké životní situaci.

Pořádáme akce s programem pro seniory i napříč generacemi.

Můžeme zajistit dovoz na bohoslužby i jiná sborová setkání, návštěvu doma i v nemocnici.

 

Vzpomínka na minulé akce křesťanské služby:

26. května 2012 - na návštěvě ve sboru U kněze Ambrože

V kostele Československé církve husitské nám bratr biskup Štěpán Klásek povyprávěl o historii církve, sboru i kostela a zazvonili jsme si na nové zvony. Všemu předcházel svatodušní biblický úvod s četbou žalmu 104. Každý z nás si odnesl ovoce Ducha svatého.  Při prohlídce Juračkových betlémů se k nám připojili studenti gymnázia.

24. března 2012 - odpoledne pro všechny generace s loutkovým divadlem

Herec Jan Bílek nás navštívil se svými loutkami a představením Staré pověsti české aneb co si kašpárek z Jiráska zapamatoval.

 24.3.2012 - loutkové divadlo o tom, co si kašpárek z Jiráska zapamatoval

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

18. prosince 2011 - bohoslužby v Domově důchodců se zpěvem vánočních písní

Několik fotografií najdete v galerii.

18.12.2011 - bohoslužby se zpěvem vánočních písní

19. listopadu 2011 - "Strachy a obavy stáří" - beseda s MUDr. Janem Zbytovským

Povídání s MUDr. Janem Zbytovským o tom, kde se berou strachy a obavy v našem životě a jak s nimi bojovat. Fotografie z tohoto setkání najdete opět v sekci Fotogalerie.

Beseda s MUDr. Zbytovským 19.11.2011

24. září 2011 - Výlet do tábora Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí

S paní Martou Kellerovou (rozenou Novotnou) jsme si povídali o historii i současnosti tábora. Slunečné podzimní odpoledne jsme zakončili procházkou po táboře. Několik snímků si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie.

Tábor JAK v Bělči

2. dubna 2011 - Koncert

Trio Ad libitum a Dana Rejmanová vystoupili s melodramem balady K.J. Erbena Záhořovo lože.

Ad libitum

5. února 2011 - Setkání s hostem - potulný kazatel Petr Brodský

Přivítali jsme evangelického faráře Petra Brodského, který slouží jako farář pro evangelické sbory ve východní Evropě. Vyprávěl o životě evangelíků v Polsku, na Ukrajině, v Rumunsku, Srbsku. Fotografie ze setkání najdete ve fotogalerii.

6. listopadu 2010 – Ten dělal to a ten zas tohle…
Odpoledne plné vzpomínek na dětství, studia, výchovu rodičů a především na to, jaké kdo měl povolání a čím bylo zajímavé. Viz fotogalerie.

5. června 2010 – Beseda o stáří a bydlení seniorů s Ing. Evou Grollovou z Diakonie ČCE
Zajímavé povídání sestry Evy Grollové z Diakonice ČCE o některých úskalích bydlení seniorů a stáří vůbec.

27. února 2010 - Setkání s hostem
Pozvání přijal pan farář Miroslav Brož, který v minulosti působil v našem seniorátu i sboru. Po úvodní pobožnosti nám vyprávěl o zvláštnostech italské Valdenské církve. Milým zpestřením byl také přednes několika básní z pera našeho hosta.

7. listopadu 2009 - Zpívejme Hospodinu
Během příjemného listopadového odpoledne, které zahájil pan farář Pavel Otter pobožností, jsme přezpívali řadu písní z evangelického zpěvníku, a to za doprovodu klavíru, violy a fagotu. Pan farář nám ke každé z vybraných písní řekl nějakou zajímavost. Mladší generace přidala i dvě písničky ze zpěvníku Svítá.

11. července 2009 - Vzpomínáme na své mládí před rokem 1948
Společné letní odpoledne zahájil pan farář Pavel Otter krátkou pobožností. Poté vyprávěl o historii církve a hradeckého sboru. Zazpívali jsme si několik písní z evangelického zpěvníku, prohlédli dobové fotografie, knihy, předměty i oděvy. Nechyběla ani tradiční bábovka.