Konfirmační příprava

Konfirmační příprava je cílené vyučování v křesťanské víře. Zpravidla se jí účastní mladí lidé, kteří se připravují na plnoprávné členství ve sboru. Tradičně byla konfirmace osobní potvrzení víry a tím i zůstává. Konfirmační cyklus trvá zpravidla 18 měsíců a končí konfirmační slavností.