Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán sboru, který řídí život a provoz sboru a odpovídá za ně. Mandát člena staršovstva je šestiletý, členové jsou voleni sborovým shromážděním, v našem sboru polovina staršovstva jednou za tři roky. Virilním (nevoleným) členem staršovstva je farář. Volených členů má staršovstvo 12.

Členové staršovstva:

Milan Souček, Jiří Pellar (kurátor), Jiří Andrýs, Petr Kubát, Olga Čižinská (náměstek kurátora), David Urban, Kateřina Krylová, Milada Dítětová, Martin Novák, Petr Kvoch, Šimona Šimonová, Miloš Branda a Tomáš Vítek (farář).