Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán sboru, který řídí život a provoz sboru a odpovídá za ně. Mandát člena staršovstva je šestiletý, členové jsou voleni sborovým shromážděním, v našem sboru polovina staršovstva jednou za tři roky. Virilním (nevoleným) členem staršovstva je farář a farářka. Volených členů má staršovstvo 12.

Členové staršovstva (po volbě 13. 9. 2020):

Milan Souček, Jiří Pellar (kurátor), Jiří Andrýs, Petr Kubát, David Urban, Kateřina Krylová, Milada Dítětová, Šimona Šimonová, Miloš Branda, Libuše Ježková, Vojtěch Esterle, Martin Zetek, Kristýna Kupfová (farářka) a Tomáš Vítek (farář).

Statutárními zástupci sboru jsou:

farář Tomáš Vítek a kurátor Jiří Pellar