Setkávání dětí

Děti se ve sboru setkávají i v týdnu. Pravidelně v pátek od 14:00 do 15:15.

Setkávání dětí není vyučování náboženství, ale spíše interaktivní sdílení křesťanské víry s ohledem na dětský věk. Smyslem setkávání je samozřejmě děti seznámit s obsahem víry, s biblickými příběhy, s tématy věrouky a křesťanství vůbec. Metodou je především vyprávění, hra, zpěv. Aktivním sdílením děti zažívají víru v životě.