Nedělní škola

Nedělní škola je nedílnou součástí bohoslužeb. Děti potřebují sdílet evangelium svým způsobem a nedělní škola jim setkání s evangeliem umožňuje.

Sbor zahajuje nedělní setkání společně a děti odcházejí ke svému shormáždění po druhé písni. Berou si sebou světlo ze stolu Páně, na znamení, že i nadále jde o jedno shromáždění spojené světlem evangelia o Ježíši Kristu. Jsou vyprovázení slovem vyslání.

Program nedělní školy je připraven učitelkami a učiteli nedělní školy ve spolupráci s farářkou.