Bohoslužby

V evangelickém prostředí bohoslužby obsahují tyto základní části: čtení z Bible, modlitby, kázání, zpěvy, vyznání hříchů a svátost večeře Páně.

Centrální částí bohoslužeb tzv. reformovaného pořadu, který je uplatňován v našem kostele, je kázání. Kázání má dva důležité spolu související znaky: výklad biblického textu a hledání propojení biblické tradice s aktuálními zkušenostmi nás lidí. Svátost večeře Páně slavíme v den velkých křesťanských svátků a na počátku důležitých období církevního roku (celkem zpravidla 8x do roka). Svátost křtu je udělována několikrát v roce na základě žádosti křtěnců. Osobitým rysem evangelických bohoslužeb je společný zpěv písní starých i nových.

Vždy po bohoslužbách se u nás koná setkání u kávy a čaje v prostorách sborového sálu na faře, je to příležitost k rozhovoru.