Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové
Nezvalova 529/1, 500 03, Hradec Králové,

Kontaktní informace: kontaktovat faráře můžete na níže uvedených kontaktech kdykoli (9-19h), rozhovory s farářem probíhají individuálně po předchozí dohodě. Svatby a křty je nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu. U pohřbů sjednávejte termín rozloučení nejprve s farářem a pak teprve s pohřební službou. Všechny svátosti i služebnosti lze vykonat v našem kostele nebo po předchozí dohodě na jiném místě.

tel.: 495 512 512

hradec-kralove(zav)evangnet.cz, (nezasílat obchodní nabídky!)

http://hradec-kralove.evangnet.cz, 

IČO 48144291,

č.ú.: 161617335/0300

farář Mgr. Tomáš Vítek, 604 749 919, tomas.vitek(zav)evangnet.cz (nezasílat obchodní nabídky!)

kurátor PhDr. Jiří Pellar,  724 034 003, jiri.pellar(zav)seznam.cz (nezasílat obchodní nabídky!)


Zvětšit mapu