Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové
Nezvalova 529/1, 500 03, Hradec Králové,

farář Mgr. Tomáš Vítek, 604 749 919, tvitek(zav)tiscali.cz (nezasílat obchodní nabídky!)

kurátor PhDr. Jiří Pellar,  724 034 003, jiri.pellar(zav)seznam.cz (nezasílat obchodní nabídky!)

farářka Mgr. Kristýna Kupfová, 777 238 590, krkupf(zav)email.cz (nezasílat obchodní nabídky!)

tel.: 495 512 512 kancelář - ekonomka Ing. Daniela Faltejsková přítomna v úterý a ve středu 9-12h (v době corona v po a st od 13-17h)

hradec-kralove(zav)evangnet.cz, (nezasílat obchodní nabídky!)

http://hradec-kralove.evangnet.cz

 

IČO 48144291

číslo bankovního účtu: 161617335/0300

 

Kontaktní informace:

ROZHOVOR - kontaktovat faráře či farářku můžete na níže uvedených kontaktech kdykoli (9-19h), rozhovory s farářem probíhají individuálně po předchozí dohodě a podléhají zákonné mlčenlivosti (lidově řečeno: zpovědnímu tajemství).

KŘEST - nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu. Křest dětí předpokládá aktivní, reflektovanou víru a křest alespoň u jednoho z rodičů. Křest dospělého předpokládá osobní přípravu, vyznání křesťanské víry a zapojení do společenství církve.

SVATBA - nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu (4-5 setkání). Pro církevní svatební obřad není nutná církevní příslušnost, ale předpokládá se reflektovaná víra alespoň u jednoho snoubence a u druhého vstřícnost. Záměr "mít hezčí a důstojnější obřad než s úředníkem", je málo.

POHŘEB - sjednávejte termín rozloučení nejprve s farářem a pak teprve s pohřební službou, abychom nalezli vhodný volný termín. Obřad nepředpokládá nutně církevní příslušnost zemřelého, nýbrž je službou pozůstalým.

 

 

 


Zvětšit mapu