Kontakt

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové
Nezvalova 529/1, 500 03, Hradec Králové,

Kontaktní informace:

ROZHOVOR - kontaktovat faráře či farářku můžete na níže uvedených kontaktech kdykoli (9-19h), rozhovory s farářem probíhají individuálně po předchozí dohodě.

KŘTY - nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu. Křest dětí předpokládá aktivní a reflektovanou víru alespoň jednoho z rodičů. Křest dospělého předpokládá vyznání křesťanské víry a zapojení do církve.

SVATBY - nutné domlouvat minimálně s půlročním předstihem, aby bylo možné uskutečnit přípravu. Pro církevní svatební obřad není nutná církevní příslušnost, ale předpokládá se reflektovaná víra alespoň u jednoho snoubence a u druhého vstřícnost. Záměr "mít hezčí a důstojnější obřad, než s úředníkem" je málo.

POHŘBY - sjednávejte termín rozloučení nejprve s farářem a pak teprve s pohřební službou, abychom nalezli vhodný volný termín. Obřad nepředpokládá nutně církevní příslušnost zemřelého, nýbrž je službou pozůstalým.

tel.: 495 512 512 kancelář - ekonomka Ing. Daniela Faltejsková přítomna v úterý a ve středu 9-12h

hradec-kralove(zav)evangnet.cz, (nezasílat obchodní nabídky!)

http://hradec-kralove.evangnet.cz, 

IČO 48144291,

č.ú.: 161617335/0300

farář Mgr. Tomáš Vítek, 604 749 919, tomas.vitek(zav)evangnet.cz (nezasílat obchodní nabídky!)

kurátor PhDr. Jiří Pellar,  724 034 003, jiri.pellar(zav)seznam.cz (nezasílat obchodní nabídky!)

farářka Mgr. Kristýna Kupfová, 777 238 590, krkupf(zav)email.cz (nezasílat obchodní nabídky!)


Zvětšit mapu