Ohlášky ke křížové cestě a velkopáteční pobožnosti

Ohlášky ke křížové cestě a velkopáteční pobožnosti

 Milí přátelé, sestry a bratři,

 na Velký pátek bych Vás chtěla pozvat k osobnímu zastavení. K tomu, abychom využili prostor ticha a samoty, který se před námi otevřel. Vypůjčím-li si formulaci Zdeňka Šorma ze Slova na doma, přála bych si, aby nám uzavřený kostel otevřel prostor k tomu, abychom „v prázdnotě bez všeho zaručeného… přemýšleli nad sebou; abychom bez těch osvědčených slov přinesli v modlitbě, třeba všelijak koktavě a se zajíkáním, před Boha sami sebe.“ Osobně si neumím představit den v roce, který by se k tomu svou povahou, bez ohledu na karanténu, hodil víc než Velký pátek. Je to den, kdy přicházíme každý sám za sebe ke Kristovu kříži. Den, kdy není třeba příliš mluvit – vše bylo řečeno, dokonáno jest. Proto v domácí pobožnosti na Velký pátek nehledejte kázání. Přiznávám se otevřeně, nechci na Velký pátek kázat. Chci spolu s Vámi jenom naslouchat pašijnímu příběhu.

Domácí pobožnost pro Velký pátek i křížová cesta nachystaná venku mají podobnou strukturu a obsahově se překrývají.Inspirovala mě osnova křížové cesty, kterou sestavila před třemi lety Anne-Marie Pelletier. Ta se oproti tradičním zastavením křížové cesty zaměřila na setkání Ježíše a dalších postav pašijního příběhu. Vybrala jsem zastavení podle svého, třeba byste si v pašijním příběhu všimli jiných mezilidských setkání. Je jich tam až překvapivě mnoho. Inspirativní bylo také hledání trasy pro křížovou cestu v lese – opět mě dovedlo k tématu setkání. Bůh, který v Kristu přichází za námi na naši cestu a do našich domovů. Bůh, se kterým se můžeme setkat v Ježíšově cestě.

Velkopáteční domácí pobožnost je v podstatě čtením pašijí. Je jen na Vás, jak si ji dotvoříte podle svého. Jednotlivé evangelijní oddíly, které navrhuji společně číst, odpovídají zastavením křížové cesty.

Podomácku vyrobená křížová cesta se 14 zastaveními bude na Velký pátek (a v obměněné verzi i na Neděli vzkříšení) umístěna ve dvou okruzích:

1. Městský okruh podél řeky Orlice. Minimalistický, co nejméně rušivý, jen symboly s odkazy na biblická čtení – dobré mít bibli s sebou. Vydáte se Nezvalovou ulicí od kostela směr Malšovice, přejdete most přes Orlici, zahnete doleva a sejdete na cestu podél řeky.

Záhy byste měli objevit první zastavení umístěné na jednom z prvních stromů, které potkáte. Další zastavení budou opět rozmístěna na stromech, kolem kterých půjdete. Neminete je, ale dobře se dívejte (abychom neprovokovali kolemjdoucí, nebudou zastavení „bít do očí“.)

2. Lesní okruh od Biřičky dál (cca 2 km). Křížová cesta křížená s nenáročnou stopovačkou – půjdete od zastavení k zastavení. Kde bude to první: když sejdete k rybníku ulicí K Biřičce nebo Mužíkova, máte rybník po levé ruce, napojíte se na modrou turistickou značku a dojdete k turistickému rozcestníku „Biřička (koup.)“ (foto přikládám; GPS 50.1678958N, 15.8566075E). V blízkosti rozcestníku hledejte první zastavení. Pro kontrolu: pro děti je tam 3. zastavení Vodnické stezky, cedule „Jak na víly přišlo velké fintění“. Kdybyste měli nějaké pochybnosti, neváhejte se na mě obrátit. Pán s Vámi. (Pozn. parkoviště blízko Biřičky – GPS 50.1727492N, 15.8587936E)

 Kristýna Kupfová

farářka, 777238590 krkupf@email.cz

PřílohaVelikost
Pasije.pdf99.61 KB