Informace ze sboru 3. 4. (Pelargonie, krimi a naděje)

Hradec Králové, 3. dubna 2020

INFORMACE ZE SBORU – ze dne 3. 4. 2020

 

Vážení a milí členové a přátelé evangelického sboru v HK,

 

ZDRAVÍM VÁS po dalším týdnu v karanténním koronavirovém čase, ne, nebojte se, tentokrát budu o kousek kratší, jelikož Vám v příloze posílám jeden extra dopis navíc. Jedná se konečně o klasický „velikonoční dopis pro členy a přátele evangelického sboru v HK“. Všichni, na koho máme e-mail, ho tentokrát nedostanete v obálce. To, prosím, neberte jako za trest, jen prostě šetříme tu naši hlemýždí (českou) poštu a taky naše roznašeče dopisů po Hradci. Roznašečům – sborovým andělům – ale přece děkuji, kolem 150 dopisů bylo třeba zanést do schránek.

Velikonoční dopis je tentokrát samozřejmě ochuzen o pozvání ke společným bohoslužbám i dalším bezprostředním akcím, které se běžně konají. Prostě není najednou nic běžně, všecko je více či méně výjimečné. Jak tuto výjimečnost zvládáte, dáváte mnozí vědět – starší i mladší. Tak třeba: Je vlastně dobře, že mají otevřeno květinářství, protože je čas na Pelargonie (aby nedošlo k záměně, tak myslím přesně na rod: pelargonie, čeleď: kakostovité, řád: kakostotvaré, třída: vyšší dvouděložné) a další květinky, které – máte-li kam – můžete sázet. Někteří jsme objevili výhody internetových televizí (budeme lepší v angličtině!), filmů, hlavně krimi (vražedné příběhy zvrhlíků z USA dobře kompenzují ten příval citlivosti a solidarity, která teď mezi námi převládá!). Výborné jsou elektronické vstupenky do kina a další přenosy divadel. Jakýsi sportovec, jehož jméno jsem už zapomněl, prý doma uběhl maraton – zkuste si to taky: ze sklepa přes chodbu, obývák, ložnici a dětský pokoj a takhle asi tisíckrát… nebo to radši nedělejte. My jsme doma zas zjistili, že pohyb pomáhá psychice, takže jelikož můžeme (!), chodíme v podvečer buď na procházku do lesa, nebo hrajeme 90 minut fotbal na zahradě. Vy jste určitě všichni to o tom pohybu už věděli, avšak v rodině faráře a historičky je pohyb stále znovu objevován.

V příloze Vám posílám text pobožnosti na květnou neděli, která je před námi. Jsou tam modlitby, biblické texty, kázání a nápady na zapojení dětí – tentokrát to celé připravila pro Vás s. farářka Kristýna Kupfová. Ta má pro Vás i následující výzvu k zapojení do duchovní přípravy Velikonoc – tak tady to je:

 Milí přátelé, letošní Velikonoce budeme slavit jako jednotlivci, ale navzdory všemu také jako společenství – byť se osobně nesejdeme v kostele. Přemýšleli jsme nad způsoby, jak nám všem tento rozměr společenství aspoň trochu "zpřítomnit". Shodli jsme se, že dobrou příležitostí je velkopáteční pobožnost. Důležitou velkopáteční modlitbou je žalm 22. Jeho počáteční verš volal Ježíš na kříži: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" (V kralickém znění: "Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil?") Je to modlitba starozákonního žalmisty, modlitba Ježíšova a modlitba, do které se vejdou i naše prosby. Ráda bych pro domácí pobožnost na Velký pátek sestavila "naše" znění tohoto žalmu  složené z veršů žalmu a z našich vlastních proseb, nápadů, veršů… Má představa je taková, že tato stará a osvědčená modlitba ožije dalšími hlasy a odrazí se v ní pestrost našeho sboru. Prosím, kdo se chcete připojit, pošlete mi svůj verš/verše mailem nebo telefonicky do úterního (7. 4.) večera. Verše budou do žalmu zakomponovány anonymně. Předem Vám děkuji a všem Vám přeji zdraví a pokoj. 

 Tak a teďka už jen letecky: První várka píšťal do varhanního prospektu je v lakovně. Zachovat dobrou mysl je ustavičně důležité. Učitelky, lékaři, sestřičky, prodavačky, pečovatelky, švadleny, dobrovolníci, chápající rodiny všech pomahačů a někteří politici – jsou stále skvělí. Nehledat viníky a posilovat sounáležitost je pořád důležité. Platí též, že je nedobré podceňovat i přeceňovat hrozbu. Střední cesta je stále zlatá: cesta mezi hygienickou ostražitostí a respektem k občanským svobodám. Stále se ovšem také skláním před starými nemocnými a zvláště před lidmi se sníženou pohyblivostí – zvládají to obdivuhodně a všechno je to stojí hromadu sil navíc.

Díky za Vaše modlitby! Díky za nadhled, který dokážete zachovat po třech týdnech uprostřed koronavirové doby, za projevenou vděčnost, za humor, za posilu na cestu od Míti    a Petra, za to, že se držíte mé základní rady pro naši dobu: „Soustřeďme se na krásné věci, sami poznáte, co je krásné.“ A konečně díky i za naději, kterou máme darem od Boha a proto se zdá, že i my tohle zvládneme!

 Všem Vám vyprošuji požehnání u Boha – Pokoj Boží a láska Boží bude s Vámi!

 

A ještě kontakty:

Tomáš Vítek 604749919 tvitek@tiscali.cz

Kristýna Kupfová 777238590 krkupf@email.cz

 

 

Tomáš Vítek

farář

PřílohaVelikost
dopis_03042020.pdf496.49 KB