Vzdělávání

Od křesťanů se očekává, že se ve víře budou vzdělávat. Tuhle tradici založil už Kristus, když své učedníky vyslal mezi lidi s příkazem: křtěte je a učte je. Učíme se celý život a to platí i ve víře. V evangelické tradici se na vzdělání dospívajících členů církve dbá v tzv. konfirmačním cvičení. Mnozí ovšem k víře přijdou v dospělosti a čas pravidelného konfirmačního cvičení jim není dopřán.
Vzdělávací setkání pod názvem „…a učte je…“  (nebo zkrátka vzdělávání) jsou určeny (nejen) pro křesťany, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit základní znalosti v oblasti křesťanského evangelického vzdělání.

Tématem je biblický text (jeho četba, orientace v něm, výklad) a jiná věroučená témata. Koná se zpravidla jednou za měsíc (druhou středu v měsíci).