Varhany

Na této stránce vás rádi informujeme o dění kolem varhan v evangelickém kostele v Hradci Králové.

Historie staveb a přestaveb:
1912 – 1 manuál; 8 rejstřík; stavitel Urban Praha
1941 – přestavba f. Tuček; 2 manuály (7/4 + 10/2 + 3/2 rejstříků/spojek); 1. manuál membránová vzdušnice výpustkový systém, 2. manuál kuželková vzdušnice
-       první větší oprava navržena v ceně čtvrtiny pořízené přestavby hned po 10 letech provozu, zápisy říkají, že varhany jsou problémové
-       někdy na přelomu 50. a 60. let došlo prý ještě k jedné úpravě, není k ní však žádná dokumentace
  

V roce 2016 sbor stávající nástroj nechal demontovat a zakoupil nástroj Dreher & Reinisch z roku 1968 (dvoumanuálový, 18 rejstříků, mechanická traktura), který byl rozebrán a dovezen z řkc kostela z Bergheimu u Salzburgu. Varhany jsou v současnosti instalovány a jejich plné zprovoznění je plánováno v první půlce roku 2017.