Podpora

Farní sbor Českobratrské církve evangelické poskytuje podporu formou sbírek jednak v rámci projektů Českobratrské církve evangelické a jednak podle vlastních projektů pod křesťanskou službou.

V roce 2012 jsme podporu přijali:

Od královéhradeckého kraje a magistrátu města Hradec Králové na organizaci oslav 100. výročí otevření evangelického kostela v Hradci Králové.

Od magistrátu města Hradec Králové na Adventní zpívání 2012 a nové osvětlení vánočního stromu před kostelem.

Od primátora města MUDr. Zdeňka Finka na Noc kostelů 2012.

Od magistrátu města Hradec Králové a Ministerstva kultury v rámci projektu regenerace MPZ a MPR na opravu oken, dveří a mříží objektu na Kavčím plácku 121.

V roce 2012 jsme podpořili:

Mimořádným darem Letní tábor JAK v Bělči.

Sbírkami křesťanské služby: středisko Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem, hospic Anežky České v Červeném Kostelci, naše adoptivní dítě z Indie Divyu Nadana, organizaci Zdravotní klaun,

V roce 2011 jsme podpořili:

U nadace Člověk v tísni jsme formou skutečného dárku darovali oslíka s povozem, dvě kozy a hejno slepic.

Vydání CD Boží gen, úvahy pro mládež v mp3.

Naše adoptivní dítě z Indie, Divyu Nadana (1997) a mimořádně také holčičku Iqra Mujawar.

Středisko Diakonie ČCE Betánie v Náchodě

Střední sociální školu EA v Náchodě

 

V roce 2011 jsme přijali podporu od:

Magistrátu města Hradec Králové (odbor kultury) na financování akce Adventní zpívání pod vánočním stromem 2011.

Magistrátu města Hradec Králové (odbor památkové péče), dotace na opravu oken domu na Kavčím plácku.

 

V roce 2010 jsme podpořili:

Naše adoptivní dítě Divya Nadala v Indii

Středisko Diakonie ČCE ve Dvoře Králové

Seniorátní setkání rodin s dětmi

Konkrétní projekt FS ČCE v Děčíně pro rodinu postiženou povodní

 

V roce 2010 jsme přijali podporu od:

Magistrátu města Hradec Králové (kancelář primátora) na opravu a rekonstrukci části oplocení kostela.

Magistrátu města Hradec Králové (odbor kultury) na financování akce Adventní zpívání pod vánočním stromem 2010.