O sboru

Co chcete sdělit o sboru.

Upravte kliknutím na "upravit". Upravit můžete název příspěvku i to jak se objevuje v menu. Pořadí položek v menu můžete ovlivnit v nastavení menu "informace o sboru".

Pokud chcete, aby tato stránka byla vidět vždycky na titulní straně webu, v "nastavení webu" - "Informace o webu" nastavte adresu tohoto příspěvku v patřičné nabídce. Lze též část této strány umístit do bloku typu "nodes in blok" a umístit jej jako standardní blok.