story

Nedělní pobožnost na 29. 3. (TV)

V příloze:

- text celé nedělní pobožnosti s modlitbami a návrhem zapojení dětí (pdf)

- nahrávka úvahy nad Žalmem 43 v mp3 souboru (Better call God)

Informace ze sboru z 26. 3. (Hříšný tanec a další důležité věci!)

Hradec Králové, 26. března 2020

INFORMACE ZE SBORU – ze dne 26. 3. 2020

Číst celý článek »

Nedělní pobožnost na 22. 3. (KK)

Informace ze sboru 20. 3. (Díky těm, kdo pomáhají. Není konec světa!)

Vážení a milí,

ZDRAVÍM VÁS první astronomický jarní den a zasílám několik informací a úvah ze sboru - je to tentokrát delší, ale je to zas jen jednou za týden:

- V příloze posílám nedělní pobožnost, kterou napsala s. f. Kristýna Kupfová - využijte ji, nejlépe v neděli. Některým stálým kostelním účastníkům, kteří nemají mail, doručíme pobožnost do schránky (to se ale teď nedá dělat masově.) Kdo máte rádi televizní bohoslužby, vězte, že každou neděli dopoledne bude na ČT přenos (29. 3. má sloužit syn. senior br. Daniel Ženatý). Rozcestník na další texty a nahrávky pro zájemce je na již avizovaných církevních stránkách www.e-cirkev.cz - přibývají tam nahrávky každý den.

Číst celý článek »

Informace ze sboru z 16. 3. (Všechna setkání zrušena, přesto není konec světa!)

Vážení a milí členové a přátelé evangelického sboru v HK,

ZDRAVÍM VÁS srdečně a posílám několik informací:

- V příloze Vám zasílám pastýřský list synodního seniora br. Daniela Ženatého.

- Velká část (nejen našich) sborů zrušila již v pátek veškeré setkávání, chtěli jsme udržet možnost setkat se na faře během týdne, avšak ode dneška musíme i my zrušit všechna společná setkání na faře (nehledě na počet účastníků) v souvislosti s nařízením vlády omezujícím pohyb občanů.

Číst celý článek »

Pastýřský list syn. seniora ze dne 14. 3. 2020

BOHOSLUŽBY ZRUŠENY!

Vážení a milí,

staršovstvo sboru RUŠÍ všechny nedělní bohoslužby, koncerty i svolané výroční sborové shromáždění až do odvolání. Již nedělní bohoslužby 15. 3. nebudou.

Rozhodnutí jsme učinili včera večer na základě vyhlášení tzv. nouzového stavu v ČR, kdy je zakázáno konat shromáždění, včetně bohoslužebných, s účastí převyšující 30 osob, a na základě doporučení Synodní rady pro všechny sbory v ČR.

Číst celý článek »

K opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020

Vážení a milí,

v příloze posílám vyjádření SR k opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu náboženských akcí, kde se současně sejde 100 a více lidí.

Tzv. mimořádné opatření nezavazuje zjevně náš sbor zatím k žádným speciálním reakcím, k rušení bohoslužeb či setkání v týdnu. Bude-li třeba k nějakým hygienickým opatřením přistoupit o Velikonocích, kdy bude vysluhována sv. večeře Páně, vyhodnotíme cca za 3 týdny.

Uklizečka pravidelně - a nyní ještě se zvýšenou pečlivostí - omývá všechny stykové plochy v kostele a na faře savem. My ostatní se můžeme pomodlit, aby zdravotníci a všichni, kdo pečují o druhé, měli dost sil, a abychom se my občané dokázali rozhodnout, že budeme k sobě ohleduplní, ale nepodlehneme strachu.

Číst celý článek »

Sborový zpravodaj březen 2020

sborová neděle 8. 3. 2020