story

1. 1. 2011 Novoroční

Biblické čtení: Zj 21, 1-8; Text kázání: Sk 3, 21-23
 
On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Mojžíš řekl: `Hospodin, náš Bůh, vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já; toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne.´ `A každý, kdo toho proroka neuposlechne, bude vyhlazen z mého lidu.´

Číst celý článek »

Spouštíme nový web

Milí členové a přátelé farního sboru ČCE v Hradci Králové,

od 1.1. 2011 pro vás spouštíme nové webové stránky sboru. Nejde o velikou revoluci pro vás, snad jen v tom, že bychom vám rádi na našich stránkách nabídli kompletní všeobecnou informaci o práci a životě sboru. Tu najdete v menu v hlavičce stránek. Menu s názvem články a příspěvky vás pak zavede do sekce, kde se budete moci aktuálně i achrivně a především rozsáhleji začíst do produkce práce sboru, stáhnout sborové dopisy atp.

Změna stránek souvisí spíše s ovládáním a editací. Nyní stránky nabízejí i možnost práce editorů, pokud by vás taková práce lákala, neváhejte se ozvat. Můžete se stát například editorem práce s mládeží nebo pro jinou oblast.

Stránky vytváříme za běhu, prosíme tedy o trpělivost.

Sborový dopis leden 2011

Tématem dopisu je ekumena. V lednu tradičně slavíme Alianční týden modliteb - ekumenická setkání. Dále jste zváni na večer povídání o cestování po Laosu.

Dopis je vhodný k tisku na jednu A4 (oboustraně do brožury)

28. 12. 2010

Biblické čtení: Žd 2,10-18; Text kázání: Mt 2, 13-23;

Číst celý článek »

Kázání 14.11.2010

14.11.2o1o

Biblické čtení: Ez 34,11-16; Lk 15,3-7

Text kázání: J 10,11-16

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř.

Číst celý článek »

Pro nedělní školu 2011-12

Průvodce pro učitele a pracovní listy pro děti k nahlédnutí.