Velkopáteční pašijové bohoslužby - přenos

10. 4. Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha - Chodov
Velkopáteční bohoslužby se čtením pašijního příběhu, zvěstí o Kristově utrpení a zástupné oběti na kříži. Letos Čtení o utrpení a oběti Spasitele a Pána našeho Ježíše Krista, pašijní příběh sestavený ze všech čtyř evangelií J. A. Komenským. On-line na FB stránce https://www.facebook.com/cce.praha.jizni.mesto/
evangnet / web