Vítáme Vás...

 


podrobný přehled všech setkání ve sboru vždy ve sborovém dopise na příslušný měsíc

sobota 12. 5. od 18h Hudební podvečer s pozounovým sborem z Drážďan

sborový výlet 6. 5.

sborová dovolená 4.-7. 7.

dětský tábor 22.-28. 7. v Křižlicích v Krkonoších (přihlašujte děti!)


 

Vítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové.

Jsme společenství, které se hlásí ke křesťanství a je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. 

Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v evangelickém kostele (u soudu) každou neděli v 9:00. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.

Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách a potřebách sboru.

Faráře můžete vyhledat na uvedených telefonických či elektronických kontaktech.