Aktuálně

Bohoslužby byly u nás v kostele obnoveny v neděli 17.5. a konají se každou neděli od 9h. (Účastníci jsou povinni si vydezinfikovat ruce, mít zakryté dýchací cesty, udržovat rozestupy 2 m, pakliže nejde o členy jedné domácnosti, a nepodávat si ruce; sedět budeme ob jednu lavici. Setkání na faře u kávy zatím nebude.)

V týdnu po 25. 5. začnou opět setkání dětí a konfirmandů, v červnu se pak přidají další skupiny (biblická hodina, mládež, večerní rozhovor, maminky atd.) Červnový program vyjde zase jako obvykle v měsíčním zpravodaji.

Jarní jednodenní voda (Orlice Týniště - Krňovice) bude v sobotu 6.6. Hlaste se do 22.5. Joskovi s požadavky na lodě (a večer gardenparty).

Sborový pobyt v Sola fide v Janských Lázních (4.-7.7.) a dětský pobyt v Tisu (19.-25.7.) budou! Přihlašujte se.

NOC KOSTELŮ 12. 6. 2020

Výběr velikonočních písní v podání našich varhan od Vojty Esterleho

Slovo na každý den a další nahrávky na www.e-cirkev.cz

Můžete přispět do nedělní sbírky přes smartbanking - QR kód níže je nastaven na 100,- Kč. Nebo do sbírky na JERONÝMOVU JEDNOTU - modrý kód nastaven na 500,- Kč Děkujeme!

      


  

Vítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové. 

Jsme křesťanské společenství, které je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v evangelickém kostele (u soudu) každou neděli v 9:00. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům. 

Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách a potřebách sboru. Faráře či farářku můžete vyhledat na uvedených telefonických či elektronických kontaktech.

Informace o zpracování osobních údajů