Vítáme Vás...

 


podrobný přehled všech setkání ve sboru vždy ve sborovém dopise na příslušný měsíc

neděle 18. 11. rodinná neděle s přednáškou doc. dr. Jana Hábla a programem pro děti

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 2018 (ZUŠ Habrmanova, ZŠ Praskačka, Smíšený sbor Jitro, Hradecké komorní tucteto, Vokální harmonie) - každou adventní neděli v podvečer (16,30)

 KŘESŤANSKÝ BÁL 12. 1. 2019


 

Vítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové.

Jsme společenství, které se hlásí ke křesťanství a je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. 

Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v evangelickém kostele (u soudu) každou neděli v 9:00. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.

Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách a potřebách sboru.

Faráře můžete vyhledat na uvedených telefonických či elektronických kontaktech.

Informace o zpracování osobních údajů.