Aktuálně


(podrobný přehled všech setkání ve sboru vždy ve sborovém zpravodaji na příslušný měsíc)

Neděle 1. 3. První postní se sv. večeře Páně

8. 3. 2020 sborová neděle - bohoslužby, ekologická přednáška, oběd

8. 3. od 18h večerní nedělní bohoslužby

Neděle 22. 3. po bohoslužbách VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ S VOLBOU POLOVINY STARŠOVSTVA

STŘEDY od 9:30h setkávání maminek s dětmi na faře - kontaktní osoba Emily Ouzká (tel. 724 272 439)


  

Vítáme vás na webových stránkách Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové.

Jsme společenství, které se hlásí ke křesťanství a je včleněno do Českobratrské církve evangelické (sjednocené protestantské církve v České republice). Vyznáváme víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. 

Centrem našeho setkávání jsou nedělní bohoslužby, které se konají v evangelickém kostele (u soudu) každou neděli v 9:00. Bohoslužby jsou veřejné a otevřené všem zájemcům.

Tyto internetové stránky vám nabízejí informace o jednotlivých setkáních, službách a potřebách sboru.

Faráře můžete vyhledat na uvedených telefonických či elektronických kontaktech.

Informace o zpracování osobních údajů.